Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie

Lees nu het nieuwe E-News van oktober

(alleen toegangkelijk voor leden)

Nieuw! Vragenlijsten Lymf-ICF arm en Lymf-ICF been

(alleen toegangkelijk voor leden)

Nieuw! Fysiotherapiecongres 2014 presentaties

Nieuw! Download nu de definitieve richtlijnen Lymfoedeem en Lipoedeem

(alleen toegangkelijk voor leden)

Nieuw! Download nu de patiëntenversie van de richtlijnen Lymfoedeem en Lipoedeem

Nieuw! Pitch Oedeemfysiotherapie

(alleen toegangkelijk voor leden)


Volg ons nu ook op twitter! Twitter

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

 

 

Juli 2014

 

 

Twitter

Uitgelicht!

 

Nu verkrijgbaar: uniek fotoboek over de mens
achter lymf- en lipoedeem
Onder de indruk van jou